Mann (43) døde etter gjentatte bekymringsmeldinger fra pårørende

hero image

Mannen fra Rogaland bor alene i en leilighet med utsikt over sjøen og har jevnlig besøk av venner. I ti år mottar han behandling for paranoid schizofreni, diabetes type to og høyt kolesterol. Han får levert medisiner i dosett fra hjemmetjenesten, og tilstanden er stabil.

map

Mannen bodde i en kommune i Rogaland

Etter en lengre periode med nedsatt appetitt og kvalme, lider mannen store vekttap, og får utskrevet nye medisiner fra fastlegens vikar. Det er søsteren som forteller om saken til NSF.

article

Han begynner å bli psykotisk, og hjemmetjenesten dokumenterer i journalen at han er ustelt, virker mistenksom til medisinen og slutter å slippe dem inn når de kommer på besøk. Allikevel fortsetter hjemmetjenesten å levere ham medisinene. Mannen begynner også å få opphovnede føtter, men det bagatelliseres av de ansatte fra hjemmetjenesten: «Han får jo på seg sko», sier de i følge søsteren. De pårørende antar at de ansatte fra hjemmetjenesten er sykepleiere, men det viser seg at mange er ufaglærte.

shoes

Søsteren til mannen begynner å ringe rundt etter hjelp. Hun sender bekymringsmeldinger til blant annet lege, hjemmetjenesten, akuttpsykiatrisk avdeling og ambulant akutt team, men får ikke hjelp. Etter en stund sender fastlegen en henvisning til psykiatrien, men på grunn av lang ventetid kommer aldri mannen så langt.

Mannen blir funnet død i sin egen leilighet, seks måneder etter endringen av medisinen.

Dette er sykepleierløftet

Sykepleierløftet består av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:

  1. En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
  2. Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner
  3. En pasientfokusert bemanningsnorm
  4. En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  5. Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  6. Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  7. Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:
Les mer om sykepleierløftet