Fant sin egen far gjentatte ganger liggende i urin og avføring

hero image

I løpet av en periode på ni måneder var den demente mannen (79) innom fire ulike institusjoner. Barna har kjempet en hard kamp for at faren skal få tilbudet han har krav på.

 1. Mannen bor i en omsorgsbolig. Han trives godt og er fornøyd
 2. Mannens tilstand forverres og flyttes av kommunen til en skjermet avdeling. Ifølge mannens familie er dette på grunn av utilstrekkelig kompetanse.
 3. Han blir stadig verre og hans nærmeste slår alarm. Før sommeren blir mannen innlagt på sykehus.
 4. Etter kort tid blir mannen flyttet til en ny institusjon i samme fylke. Også her er sykepleierkompetansen mangelfull.
map

Mannen bor i en kommune på Østlandet

Gjentatte ganger drar døtrene på besøk til institusjonen og finner ham liggende i sin egen avføring og urin. Ved en anledning har han ligget på gulvet i 12 timer, fra klokken åtte om morgenen til kvart over åtte på kvelden. I journalen beskriver personalet at mannen «ikke var samarbeidsvillig» og «nektet å stå opp fra gulvet.» Etter flere hendelser den samme sommeren trenger mannen medisinsk behandling, og blir flyttet fram og tilbake mellom institusjonen og sykehus. Familien klaget kommunen inn til Fylkesmannen. Tilsyn avdekket at flyttingen var ulovlig og helsehjelpen utilstrekkelig.

article

Etter høstens tilsyn ble mannen flyttet til en avdeling som fremstod som å være i sykehjem. Avdelingen, som holdt hus i et tidligere sykehjemsbygg, viste seg å være bemannet av ufaglærte. Her ble mannen liggende med et uoppdaget lårhalsbrudd. Bruddet ble først oppdaget da pårørende insisterte på røntgenundersøkelse, sier datteren hans til NSF.

Da hadde han ligget med lårhalsbrudd i tre uker.

Dette er nå gjenstand for enda en tilsynssak.

article

Etter nyttår fikk mannen sykehjemsplass i en nabokommune. Hjemkommunen hans har nå sagt opp plassen og ingen har svar på hvilket tilbud han vil få når han mister denne plassen om én uke, fra skrivende stund.

Dette er sykepleierløftet

Sykepleierløftet består av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:

 1. En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
 2. Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner
 3. En pasientfokusert bemanningsnorm
 4. En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
 5. Full lønn for sykepleiere under spesialisering
 6. Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
 7. Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:
Les mer om sykepleierløftet